สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ล้างพิษ และมีประโยชน์สารพัดนึก

ขับสารพิษด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%

มนุษย์และสัตว์จะอยู่ได้ก็ด้วยการมีพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ถูกต้อง ทั้งในเรื่องการกินอาหาร การพักผ่อน การขับถ่าย การเคลื่อนไหว ร่วมกับการคิดที่ดี โดยมีสมองเป็นตัวควบคุมการรับรู้ สะสมความรู้สึกต่างๆ เช่น การขับถ่าย ได้แก่ อุจจาระ ปัสสาวะ และเหงื่อไคล ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้คนมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง เจ็บป่วยลดลง และดำรงชาติพันธุ์มาได้จนถึงทุกวันนี้

พฤติกรรมที่ไม่ควรปฎิบัติที่ส่งผลให้เกิดโรคภัย ความเจ็บป่วย หรืออาการผิดปกติในระบบต่างๆ ภายในร่างกายตามมา เรียกรวมๆ ว่า “พิษ” หรือสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ อาจเกิดอยู่ในเซลล์ของร่างกาย หรือ สภาพจิตใจ ซึ่งทางเคมีเรียกว่า “อนุมูลอิสระ” เป็นออกซิเจนเชิงเดี่ยว เช่น โอโซน เมอรอกไซต์ ไฮดรอกซิล กรดยูริค คอเลสเตอรอล แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส พยาธิ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ ร่างกายจะกักเก็บไว้บางส่วน ส่วนที่เหลือจะถูกกำจัดออกจากร่างกายตลอดเวลา

การแก้พฤติกรรมที่ไม่ดีด้วยการล้างพิษหรือการขับสารพิษ ไม่เพียงแต่มุ่งเรื่องการขับปัสสาวะ สวนอุจจาระ การเลือกทานอาหาร และการกินยาล้างพิษเท่านั้น แต่จะรวมถึงการออกกำลังกาย การฝึกสติ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี ปราศจากสารพิษ สารเคมีที่ตกค้างอีกด้วย ดังนั้น “สมุนไพร” ที่ได้จากพืช สัตว์ แร่ธาตุจาก ดิน น้ำ อากาศ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือคนสังเคราะห์ขึ้นมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรค จนกลายเป็นยาสมุนไพร สมุนไพรต้านสารพิษ ล้างพิษ ขับสารพิษ ก็คือสิ่งเดียวกัน

การใช้สมุนไพรรักษาโรค บรรเทาอาการ ลดปัญหาภายใน-ภายนอกร่างกาย หรือ เป็นสมุนไพรใช้ล้างพิษ ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปไกล ตั้งแต่การคัดสายพันธุ์สมุนไพร การปลูก เก็บเกี่ยว ผลิตภัณฑ์มีการทดสอบ วิจัย ทดลอง การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดังนั้นการรักษาโรคด้วยการใช้สมุนไพรจะมาในรูปแบบที่แตกต่างไปจากอดีต มีความคล่องตัวขึ้น และสามารถดึงประสิทธิผลของสมุนไพรออกมาใช้ได้สูงสุด ไม่ต่างจากสรรพคุณเดิมๆ

สมุนไพรขับสารพิษ ต้านพิษ หรือสมุนไพรล้างพิษ ก่อให้เกิดการป้องกันและรักษาโรคตามแนวทางหลักการที่ว่า มนุษย์มีศักยภาพในการเยียวยาตนเองได้เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ขอเพียงแต่ให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลอยู่ตลอดเวลา มนุษย์จึงต้องเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นผู้คิดดี กินดี อยู่ดี การเลือกทานอาหาร และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็น ยา ในการตอบโจทย์ของการล้างพิษได้เป็นอย่างดีเช่นกัน

Shopping Cart