วงจรชีวิตของเส้นผม 4ระยะ

วงจรชีวิตของเส้นผม (Hair Life Cycle)

ระยะปลูกและงอกเงยของเส้นผมตามธรรมชาติมี 4 ระยะ ดังนี้ 

ระยะเจริญ (Anagen)

ต่อมรากผมสร้างเซลล์ทำให้เส้นผมงอกขึ้น ยาวขึ้น ระหว่าง 3-7ปี หลังจากนั้นจะเข้าสู่ผมระยะหยุด (Catagen) หรือ ระยะหยุดการเจริญเติบโตของเส้นผม หากระยะเจริญของเส้นผมอยู่นานเท่าไหร่ ต่อมรากผมก็จะสามารถผลิตเส้นผมได้นานมากขึ้นเท่านั้น แต่หากระยะเจริญสั้นลง เส้นผมจะเข้าสู่ระยะพักเร็วขึ้น ซึ่งทำให้ระยะเวลาของการหลุดร่วงของเส้นผมเกิดเร็วขึ้น ผมเกิดใหม่ก็จะสั้น บาง ขาดความแข็งแรง จึงทำให้มีภาวะอาการศรีษะล้านก่อนวัยอันควร

ระยะหยุด (Catagen) 

ระยะนี้ไม่นาน จะเป็นช่วงสั้นๆ ที่ปลายของรากผมจะเคลื่อนตัวสู่ชั้นผิวหนัง เส้นผมเริ่มเติบโตช้าลงและค่อยๆ หยุดโตในที่สุด โดยในแต่ละเส้นจะมีอายุในช่วงระยะนี้ ประมาณ 2-3สัปดาห์ แล้วจึงเข้าสู่ระยะพัก

ระยะพัก (Telogen)

ระยะเซลล์รากผมตาย เส้นผมในระยะนี้จะเคลื่อนและฝังตัวบริเวณใกล้เคียงกับพื้นผิวหนังเพื่อรอการหลุดร่วง พร้อมๆ กับการเกิดใหม่ของระยะเจริญ ซึ่งจะมาผลัดให้เส้นผมที่ตายแล้วได้หลุดร่วงออกไป ในกรณีทั่วไปเส้นผมจะร่วงโดยประมาณ 50-100เส้นต่อวัน เส้นผมบนหนังศรีษะในระยะนี้จะมีจำนวนประมาณ ร้อยละ10-15 โดยเส้นผมจะมีอายุอยู่ได้ประมาณไม่เกิน 3เดือน

ระยะเริ่มเจริญใหม่ (Early Anagen)

เมื่อเส้นผมหลุดร่วงและงอกขึ้นใหม่ตาม วงจรชีวิตของเส้นผม เช่นนี้เรื่อยไปทุกๆ วัน แต่เมื่ออายุมากขึ้น วงจรเส้นผมนี้จะมีระยะเวลากระชับสั้นลงเรื่อยๆ ตามวัยที่สูงขึ้น อันเป็นสาเหตุที่ทำให้รากผมนั้นอ่อนแอลง เส้นผมงอกใหม่ก็ขาดความแข็งแรง ดังนั้น เราจึงต้องบำรุงและดูแลรักษาเส้นผม บำรุงลึกถึงรากผม เพื่อสร้างความแข็งแรงและยืดช่วงอายุของเส้นผมให้ยาวนานยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถรักษาสุขภาพของเส้นผมไว้ได้นานขึ้น ผมหลุดร่วงช้าลง ผมก็จะเริ่มกลับมาดกดำและหนาแน่นอย่างเป็นธรรมชาติ ลดปัญหาผมแก่ อ่อนแอ หงอก เปราะบาง หลุดร่วงไปตามวัยและตามสุขภาพของแต่ละคน

Shopping Cart