Aromatherapy ศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นหอม

Aromatherapy ศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นหอม

อโรมาเธอราพี (Aromatherapy) หรือ สุคนธบำบัด คืออะไร

ศาสตร์ในการใช้น้ำมันหอมระเหยที่ได้จากการสกัดพืชหอม เพื่อการบำบัดรักษาหลากหลายอาการ ตั้งแต่อาการติดเชื้อต่างๆ โรคผิวหนัง ไปจนถึงภูมิคุ้มกันบกพร่องและความเครียด

ในประเทศไทยก็มีการใช้แบบพื้นบ้าน เช่น การเข้ากระโจม แอดมินจำได้ว่าเวลาเป็นหวัดแม่มักจะให้นั่งอยู่หน้ากาละมังเคลือบที่มีสมุนไพร และเทน้ำเดือดลงไปพร้อมกับเอาผ้าเช็ดตัวคลุมครอบทั้งตัวของแอดมิน ไอหอมระเหยจะเข้าจมูกเข้าไปบำบัดอาการหวัด สักพักเมื่อน้ำเปลี่ยนเป็นอุ่นๆ แทน แม่ของแอดมินก็จะเอาน้ำนั้น รดศีรษะไล่หวัดให้แอดมินอีกรอบ และยังมีอีกมากมายที่เราใช้สืบต่อกันมานอกจากเข้ากระโจมนี้

ในด้านวิทยาศาสตร์ อโรมาเธอราพี เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของ Herbal Medicine เป็นการใช้น้ำมันหอมระเหย(essential oil) ที่ได้จากการกลั่นพืชหอม หรือ ด้วยการสกัดด้วยวิธีต่างๆ โดยน้ำมัน(essence) ของพืชเหล่านี้มีคุณสมบัติในการรักษา ทุกส่วนของพืชสามารถนำมาเป็นส่วนประกอบได้หมด แต่เนื่องจากมีปริมาณน้อยจึงต้องใช้วัตถุดิบพืชจำนวนมาก ส่งผลให้มีราคาแพง จึงมี การใช้กลิ่นสังเคราะห์ปนปลอม แอดมินจึงขอเตือนว่าผู้ที่ต้องการผลบำบัดต้องใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืชเท่านั้น

ในน้ำมันหอมระเหยมีโมเลกุลเล็กๆ และทุกๆ โมเลกุลล้วนมีผลต่อการบำบัดรักษา มิใช่แต่เพียงสารที่มีมากเท่านั้น น้ำมันหอมระเหยหลายๆ ชนิดมีส่วนประกอบที่คล้ายๆ กัน อาจต่างกันบ้างในบางโมเลกุลและสัดส่วน แต่ให้ผลการรักษาที่แตกต่างกัน รวมทั้งกลิ่นก็ยังมีความเฉพาะเจาะจงกับพืชแต่ละชนิดอีกด้วย

ผลต่อร่างกาย(Physiological Effects) ของน้ำมันหอมระเหย เกิดเมื่อโมเลกุลเล็กๆ นับร้อยเหล่านี้ไปถึงสมองส่วนลิมบิค(limbic system) ซึ่งควบคุมอารมณ์และความรู้สึกโดยจะมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์และความจำ และเนื่องจากสมองส่วนนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับสมองที่ควบคุมการเต้นของหัวใจ ความดัน การหายใจ ความจำ ระดับความเครียด สมดุลย์ฮอร์โมน ดังนั้นการสูดดมน้ำมันหอมระเหยจึงเป็นวิธีที่ให้ผลทางร่างกายและระบบประสาทที่เร็วที่สุดทางหนึ่ง

Shopping Cart