blog เกี่ยวกับสุขภาพ ความงาม อาหาร และอิ่นๆ
อันตรายจากการใช้น้ำหอมเทียม หรือ สารพิษปนปลอมเป็นส่วนผสม

การใช้กลิ่นสังเคราะห์ปนปลอม

อันตรายของกลิ่นสังเคราะห์ปนปลอม ที่สร้างความเสียหายให้แก่ร่างกายของคุณ ที่มีผลกระทบก่อให้เกิดมะเร็ง ระบบการหายใจ ระบบการพัฒนาของสมองอย่างชัดเจน ภัยเงียบที่แฝงตัวมาในส่วนผสมของน้ำหอม  อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรมีประโยชน์ทั้งภายใน-ภายนอกร่างกาย

ขับสารพิษด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%

สมุนไพรขับสารพิษ ต้านพิษ หรือสมุนไพรล้างพิษ ก่อให้เกิดการป้องกันและรักษาโรคตามแนวทางหลักการที่ว่า มนุษย์มีศักยภาพในการเยียวยาตนเองได้เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ขอเพียงแต่ให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลอยู่ตลอดเวลา  อ่านเพิ่มเติม

Shopping Cart