ผิวกาย

สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย สรรค์สร้างวิถีใหม่แห่งความงดงาม ดำรงไว้ ซึ่งสูตรสมุนไพรไทยที่สั่งสมมาตั้งแต่โบราณของบรรพบุรุษไทย

ตามข้างต้นที่ได้กล่าวมา เรามีสูตรสมุนไพรไทยโบราณ ที่นำเอานวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานกับบสูตรสมุนไพรตำรับไทยโบราณของเรา โดยเราจะเปลี่ยนแค่ภาพลักษณ์ให้ดูใช้ง่าย ตอบโจทย์ชีวิตประจำวัน และที่สำคัญผู้บริโภคยังสามารถได้รับผลลัพธ์จริงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของ “นะกะ” อีกด้วย

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

Shopping Cart